Matvarer du ikke bør gi til babyen din finner du her

Matvarer du ikke bør gi til babyen din

Det er flere matvarer du ikke bør gi til babyen din. Det er noen matvarer som kan være skadelige for små barn, men de aller fleste avhenger av mengden. Her gir vi deg en oppsummering!

Det aller viktigste er at honning ikke skal gis til babyen din før fylte ett år! Nå anbefaler også myndighetene at du venter med mat og drikke med honning til 2 år fordi barnet ikke trenger det. 

1. Honning – skal ikke gis til barn under 1 år

Honning kan inneholde sporer som kan utvikle seg til bakterier i babyens tarm. Bakteriene produserer en gift som fører til den alvorlige sykdommen spedbarnsbotulisme. Hvis du spiser honning rundt barn under 1 år er det viktig å vaske hender og bruke nytt bestikk bestikk for å unngå kryssforurensning.

 

2. Mat med tilsatt probiotiske bakterier – anbefales ikke til barn under 1 år

Fordi man ikke kjenner til langtidseffektene ved å jevnlig tilføre monokulturer av probiotika (melkesyrebakterier), anbefales ikke barn under 1 år å innta slike produkter. Dette omfatter hovedsakelig meieriprodukter tilsatt bakterier som for eksempel Cultura, Activia, Bio Q og Biola. Barn fra 1 – 3 år anbefales å begrense inntaket. Du kan lese mer om å gi probiotika til barn i dette innlegget.

 

3. Mat med høyt nitratinnhold: spinat, rødbeter, bladselleri, nesle – unngå til barn under 1 år

Grønnsakene spinat, rødbete, bladselleri og nesle er matvarer du ikke bør gi til babyen din. Disse matvarene inneholder store mengder nitrat. Nitrat finnes naturlig i alle planter, i varierende mengde. Nitrat omdannes til nitritt i kroppen og kan hemme transporten av oksygen. Små babykropper er spesielt utsatt fordi nitrat omdannes til nitritt som tas ekstremt raskt opp i blodet hos de små. Derfor er det lurt å vente med å gi store mengder av de grønnsakene som har de aller høyeste konsentrasjonene.

En smaksprøve i ny og ne går bra, så ikke fortvil om du allerede har gitt babyen din både spinat eller rødbeter. Det er nitrat i alle grønnsaker i varierende mengde men det er totalinntaket som teller.

I dette innlegget kan du også lese mer om oppvarming av spinat i restemat.

 

4. Kunstig søtning og søtningsstoffer – anbefales ikke til barn under 3 år

Kunstige søtstoffer inkluderer aspartam, acesulfam K, sukralose, cycklamat, sakkarin og steviolglykosid (stevia). Stevia inkluderes selv om denne kommer fra en plante, fordi det produktet vi kjøper i butikken er bearbeidet. Dette inkluderer også såkalte sukkeralkoholer, de søtstoffene som slutter på -ol, eksempelvis xylitol, maltitol og erytritol (sukrin).

Grunnen til å unngå det er at barn har lav kroppsvekt og at inntaket derfor lett vil overstige de øvre grenseverdiene for inntak som er satt av Mattilsynet. Vi vet heller ikke nok om effekten kunstige søtstoffer har på den viktige tarmfloraen som etableres de første 2 – 3 leveårene. Dette anbefales altså som et føre-var prinsipp.

Vi vil anbefale deg å begrense eller unngå søtningsstoffer også etter at barnet har fylt 3 år.

Eksempler på produkter tilsatt kunstig søtning er yoghurter og saft. Vær generelt obs på produkter merket som «uten tilsatt sukker» – da er ofte sukkeret fjernet, men erstattet med søtningsstoffer.

 

5. Rosiner – begrens til barn under 3 år

Det er mange som lurer på om rosiner er farlig og hvor mye som er trygt å gi.

Rosiner (både konvensjonelle og økologiske) inneholder en muggsoppgift som kalles okratoksin A (OTA). OTA fører ikke til forgiftning straks, men har uheldige langtidsvirkninger. Folkehelseinstituttet oppga i 2010 at tolerabelt daglig inntak for 1-2 åringer vil kunne overskrides ved å spise ca seks små esker (à 45 g) i uka. De anbefaler derfor at barn under 3 år ikke bør spise for mye rosiner. Et konstant høyt forbruk kan føre til at de får i seg for mye OTA. Varier og gi heller andre frukt og bær som snacks.

Her kan du lese hele anbefalingen om muggsoppgifter i rosiner

Her kan du lese anbefalingen om å unngå rosiner tilsatt sulfitter

 

6. Selvfanget ferskvannsfisk – anbefales ikke til barn under 5 år

På grunn av miljøforurensning kan visse typer ferskvannsfisk inneholde helseskadelige mengder av kvikksølv. Barn under 5 år bør derfor ikke spise selvfanget ferskvannsfisk.

 

7. Risdrikk og riskaker – anbefales ikke til barn under 6 år

Ris (både økologisk og konvensjonell) inneholder uorganisk arsen. Arsen finnes naturlig i miljøet vårt og kan tas opp av både planter og dyr. Risplanter er spesielt effektive i absorsjonsmetoden, noe som gjør at risprodukter ofte har høye mengder uorganisk arsen. Uorganisk arsen er giftig og kan være kreftfremkallende. 

Mattilsynet advarer mot risdrikk og riskaker til barn under 6 år på grunn av et høyt innhold av arsen, men det kan være grunn til å begrense bruken av andre ris og risprodukter til små barn.

Babyen din får i seg mer mat i forhold til kroppsvekt enn det du gjør som voksen, noe som gjør at barnet ditt er ekstra utsatt for store mengder. Det finnes barnematprodukter basert på ris som (i følge produsentene) kan gis til babyen fra 4 måneder. Fra 2016 ble det satt grenseverdier for mengde uorganisk ris i produkter beregnet for barn. Det skal dermed være forholdsvis trygge verdier i barnemat. Lager du barnematen selv står du friere til å velge og variere ingrediensene. 

Her kan du lese mer om arsen i ris. 

 

8. Vilt (dyr) skutt med blyholdig ammunisjon – anbefales ikke til barn under 7 år

Vilt (fugl, elg, hjort, villrein, rådyr eller dåhjort) skutt med blyholdig ammunisjon kan inneholde rester av bly. Barn under 7 år bør ikke spise viltkjøtt hvor det er risiko for blyrester fra jaktammunisjonen fordi barn er mer følsomme for bly som er et giftig tungmetall som kan hope seg opp i kroppen over tid.

 

9. Lever til middag – anbefales ikke til barn under 10 år

Lever (fra alle dyreslag) inneholder mye av tungmetallet kadmium, som er naturlig å finne både i planter, dyr og sjømat. Inntak av for mye kadmium via lever gir ikke akutte forgiftninger, men kan gi nyreskader, benskjørhet og økt risiko for kreft over tid.

NB: Advarselen gjelder ikke leverpostei siden leverpostei allerede er med i beregningen av hvor mye kadmium vi får i oss gjennom et normalt kosthold. Leverpostei er et blandingsprodukt som inneholder mest lever fra svin. Svinelever inneholder lavere nivåer av kadmium enn lever fra dyr som beiter ute. Mattilsynets analyseresultater viser også lave nivåer av kadmium i leverpostei. Se lenger ned for anbefaling ang bruk av leverpostei.

Her kan du lese de nyeste anbefalingene for lever og leverpostei til barn.
 

10. Fiskelever og rognleverpostei – anbefales ikke til barn

Fiskelever og produkter av fiskelever (som rognleverpostei) inneholder høye nivå av miljøgiftene dioksiner og PCB på grunn av miljøforurensing. Mattilsynet anbefaler at barn ikke spiser dette.

I enkelte barnehager har vi opplevd at det har blitt servert rognleverpostei, fordi man ikke er kjent med denne anbefalingen, så dette kan være noe å sjekke opp i din barnehage.

 

11. Brun krabbemat – anbefales ikke til barn

Den brune innmaten i krabben, kalles epatopancreas, og tilsvarer krabbens lever. Her lagres altså miljøgifter og Mattilsynet fraråder barn å spise dette på grunn av mulig høyt innhold av dioksiner, dioksinlignende PCB og også kadmium.

NB: Advarselen omfatter ikke hvit krabbemat (i klør, ben og krabbehus) som har svært lavt fettinnhold og derfor inneholder lite dioksiner og PCB.

 

12. Knuste linfrø – bruk med forsiktighet eller unngå til barn

Linfrø inneholder stoffer som kan omdannes til blåsyre, som kan være skadelig. Mer av dette stoffet frigjøres når frøene knuses. Det er derfor ikke noe god ide å for eksempel bruke knuste linfrø på yoghurt eller ha det i smoothie hvor de blir knust.

Mengden reduseres ved varmebehandling (f eks hvis man bruker det i brød). Svenske myndigheter anbefaler i midlertid å unngå inntak av knuste linfrø selv når de er varmebehandlet. Norske myndigheter har ikke en like klar anbefaling, men gjengir de svenske på Matportalen.no. Det anbefales derfor å bruke knuste linfrø med forsiktighet til barn. Som et referansepunkt skal voksne begrense inntaket til 1 – 2  ss daglig.

13. Kanel. Bruker du riktig type?

Det finnes nemlig to typer! Den vanligste typen kanel, såkalt kassiakanel inneholder mye kumarin. For mye kumarin kan over tid gi leverskade. Ceylon kanelen inneholder mye mindre kumarin enn kassiakanelen. Kanel er i mange tilfeller ikke merket med kaneltype men den vanligste typen er kassia, og hvis det ikke står ekte ceylon kanel kan du gå ut i fra at det er kassia – den er både vanligere og billigere. 

Hvis du bruker kanel i babymat, er det altså viktig å være obs på både mengde og type.

Kassiakanel er en av matvarene du ikke bør gi babyen din, men du kan gi små mengder ceylon kanel. Bedre føre var enn etter snar, så hvis du ikke har kjøpt ceylon kanel enda finner du det i helsekost, utvalgte matbutikker eller på nett.  

En ettåring bør ikke få i seg mer en 0,2 gram kassiakanel daglig – med andre ord, veldig lite. Til sammenligning bør ikke en voksen få i seg mer enn 1,4 gram (1/2 t-skje) kanel daglig før det anbefalte inntaket overskrides, så det er lurt for hele familien å bytte til ceylonkanel.

 

Her kan du lese hele anbefalingen om kanel.

 

14. Melk til de minste – unngå frem til 10 mnd, begrens frem til 12 mnd

Det anbefales av barn under ett år ikke bør få kumelk å drikke, eller få grøt kokt på melk. Det er blant annet fordi melk inneholder lite jern, og raskt kan fortrenge annen mer jernrik mat som det er viktig å fokusere på når man starter med fast føde. Melk som drikke fyller også raskt opp magesekken.

Kumelk er også rikt på kalsium, og kalsium kan også direkte påvirke og redusere opptaket av jern.

En undersøkelse fra 2009 viste at nesten 20% av alle 2 åringer hadde lav jernstatus, så å fokusere på å gi barnet mat med lettopptakelig jern er viktig. Les mer om jern her.

Du kan gi små mengder syrnede meieriprodukter som yoghurt, kefir, rømme og ost fra 10 måneder, opp til en 0,5 dl/2 – 3 ss daglig. Melk å drikke og i grøt kan du gi fra 1 år dersom du ønsker, men det anbefales å begrense det, og maks 5 – 6 dl per dag.

Den samme anbefalingen gjelder for plantemelk – det inneholder ikke noe mer jern enn kumelk og vil også kunne fortrenge annen jernrik mat.

Her kan du lese hele anbefalingen om introduksjon av melk og meieriprodukter.

15. Sukker og salt – unngå til barn under 1 år

Det frarådes å gi tilsatt sukker og produkter med tilsatt sukker til barn under 1 år. Vi anbefaler deg å vente så lenge du kan med tilsatt sukker ettersom små barn trenger næringstett mat og at dette uansett blir introdusert tidsnok.

Tenk på hvordan du ønsker at dere skal ha det i familien og sett klare grenser for besteforeldre og andre rundt.

Barn trenger litt salt, men som tommelfingerregel skal man ikke salte babymaten. Det er enkelt å unngå salt når du lager barnematen selv, ta av litt før du eventuelt salter maten til resten av familien. Les mer om salt til baby her.

 

Her kan du laste ned vår gratis babymatguide. Den er for deg som skal i gang med fast føde og lurer på akkurat hvilke matvarer du kan starte med.

Husk å følge Bare Bra Barnemat på Facebook her.

Følg oss daglig på Instagram her.

 

 


Kilder

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables. EFSA Journal2010;8(12):1935. [42 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1935

http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/barn/vaer_paapasselig_med_inntak_av_rosiner_til_smaa_barn

VKM (2016). Dietary exposure to inorganic arsenic in the Norwegian population. Assessment of the Panel on Contaminants of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. VKM Report 2016: 11, ISBN: 978-82-8259-201-7, Oslo, Norway. Available online: www.vkm.no

Commission Regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of inorganic arsenic in foodstuffs

VKM (2010). Risk assessment of coumarin intake in Norwegian population. VKM Report 2010: 09, ISBN 978-82-8259-005-1, Oslo, Norway. Available online: www.vkm.no

https://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/spedbarn/

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fjorfe_og_kjott/barn_under_10_aar_bor_ikke_spise_lever_som_middagsmat_-_ungdom_og_voksne_bor_begrense_inntaket_fra_vilt_og_sau

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/sukker_og_sote_produkter/barn_under_ett_aar_bor_ikke_spise_honning

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/drikke/aatvarar_mot_risdrikk_og_riskaker_til_barn

https://www.matportalen.no/uonskedestoffer_i_mat/tema/miljogifter/kan_smaa_barn_faa_i_seg_for_mye_arsen_av_aa_spise_ris

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/ferskvannsfisk_og_kvikksolvforurensing

https://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/barn/gi_barna_sunne_drikkevaner

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/barn_gravide_og_ammende_bor_ikke_spise_rognleverpostei

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/barn_gravide_og_ammende_bor_ikke_spise_brun_krabbemat

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/kornvarer/er_det_sant_at_linfro_inneholder_blaasyre

https://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fjorfe_og_kjott/begrens_inntaket_av_viltkjott_med_blyrester-1

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/a-vitamin-og-smabarn–blir-det-for-mye

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/barnemat/probiotika_til_barn_under_ett_aar.3000

 

Om forfatteren Bare Bra Barnemat

Ernæringsekspertene i Bare Bra Barnemat hjelper deg med å bli trygg på å lage barnematen selv. Her finner du artikler, oppskrifter og faglige oppdateringer. Vil du ha mer? Du finner oss i Barnematfabrikken, Norges største online barnematportal for deg som vil lage barnematen selv.

Legg igjen en kommentar:

12 kommentarer
Grønn monstersmoothie som passer fra 6 måneder sier 29. april 2017

[…] Når babyen din fyller et år kan du også blande litt spinat i smoothien, da får monstersmoothien en superfresh grønnfarge! Men husk at babyen din ikke bør få spinat og andre grønnsaker med mye nitrat før fylte ett år. Vil du vite mer om hvilke matvarer du ikke bør gi til babyen din? Da kan du lese innlegget 6 matvarer du ikke bør gi til babyen her. […]

Svare
Jeg er så lei disse kommentarene sier 2. oktober 2017

[…] Kumelk fortrenger også jern, så husk at du bør begrense mengden fra 1 år. Du kan lese mer om hvor mye melk som er greit og hvorfor melk bør begrenses her. […]

Svare
Yoghurt - Lær deg å lage superenkel yoghurt hjemme sier 16. oktober 2017

[…] Du kan gi yoghurt fra babyen din er 10 måneder, les mer om hvilke matvarer du bør begrense her. […]

Svare
jordbærsmoothie - lag næringsrik smoothie til hele familien sier 6. november 2017

[…] Jordbærsmoothie er en næringsrik og mettende smoothie som passer for hele familien. Lag opp og frys i mindre porsjoner eller sett i kjøleskapet til dagen etter så er frokosten klar. Denne passer fra 6 måneder hvis du bytter ut yoghurt med kokosmelk. Les mer om hvilke matvarer du ikke bør gi babyen her. […]

Svare
Bananstaver med kun 3 ingredienser - passer fra 6 måneder sier 4. januar 2018

[…] Rosiner – Til barn under 3 år bør du begrense rosininntaket til 50 gram i uken. Rosiner inneholder en muggsoppgift som kan være veldig skadelig for små kropper. Folkehelseinstituttet oppgir at grenseverdien for 1-2 åringer tilsvarer ca seks små esker (à 45 g) i uka. Da er det ikke tatt hensyn til andre matvarer som inneholder samme muggsoppgift og barn under 3 år bør derfor ha et begrenset rosininntak, som ikke overstiger 50 gram i uken. Det er viktig å huske på at det er det totale inntaket over en lengre periode som gir grunn til bekymring, ikke en neve rosiner nå og da. Lurer du på hvilke matvarer du bør begrense til de minste barna? Her er 6 matvarer du ikke bør gi til babyen din. […]

Svare
Spinatmuffins som du kan gi fra babyen er 12 måneder sier 3. februar 2018

[…] gis til barn under 12 måneder og du bør også tenke på mengden etter barnet har fylt ett år. Her kan du lese mer om hvilke 6 matvarer du ikke bør gi til babyen din. I tillegg til å snike inn grønnsaker i muffins og andre matretter bør du også servere […]

Svare
Gresskar med ingefær - perfekt som smaksprøve til babyen sier 25. februar 2018

[…] 1/2 teskje ceylonkanel – les mer om hvorfor du må velge ceylonkanel her […]

Svare
Gelegodteri - Appelsingelé med sitron som kan gis fra 6 måneder sier 22. mars 2018

[…] Gelegodteri eller appelsingelé er laget av ingredienser som helt fint kan gis fra 6 måneder, så lenge du ikke tilsetter honning. Les mer om hvorfor her. […]

Svare
Avokadomuffins som kan gis fra babyen din er 6 måneder sier 29. juli 2018

[…] en ekstra banan. Muffinsene blir litt mer kompakte men smaker fortsatt godt. Det er viktig at du ikke gir honning til barn under 1 år på grunn av faren for å utvikle […]

Svare
Jordbær- og rødbetsmoothie med en ingrediens barnet ditt må ha hver dag sier 7. august 2018

[…] Jordbær og rødbetsmoothie kan gis fra barnet ditt er 1 år, men unngår du rødbetene kan du fint gi denne fra 10 måneder. Rødbet er en av de nitratrike matvarene som ikke bør gis til barn under 1 år, les mer om hvilke matvarer barnet ditt ikke må få her. […]

Svare
Rikke sier 10. februar 2019

Hei! Hvor gamle bør barna være før de får feks spinat og ruccola? Er 1 år en gylden grense også her eller er det snakk om høyere alder? Rikke

Svare
    Stine Pedersen Svarthe sier 27. mars 2019

    Hei! De kan få litt men vær obs på mengden før fylte 1 år 🙂

    Svare
Legg til ditt svar

Dine data, du er sjefen!

For å gjøre nettsiden vår så bra og nyttig som mulig, samler vi inn informasjon fra alle dere som besøker oss. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre brukeropplevelsen og ved passende anledninger for reklame i sosiale medier.

Din informasjon er trygg hos oss. Mer informasjon om informasjonskapsler og behandling av dine personopplysninger, finner du under vilkår for personvern og informasjonskapsler. Godtar du at vi henter inn statistikk og bruker informasjonskapsler?
Du kan alltid endre innstillingene dine ved å gå til innstillingene for informasjonskapsler nederst på siden.

Dine innstillinger for informasjonskapsler

Nødvendig for å kunne bevare nettsidens grunnleggende funksjoner, som å bestille time og lese våre artikler. De bidrar også til ivaretakelse av vår nettsides sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å sende artikler og tips direkte til deg ved spesielle anledninger. Vi vil kun bruke denne funksjonen for å gi deg reklame i korte perioder. Ved å deaktivere disse informasjonskapslene kan det føre til at du ser annonser som ikke er like relevante for deg.